Lyrics Lanmou pi fo – Disip

0
240 views

Lyrics Lanmou pi fo

By Disip

M’pa premye moun ki pèdi yon moun nan vi’m
Tout moun ap plede di’m se pa la fin du monde
Yo di’m avèk le temps blesi’m gen pou’l geri
Pou mwen tout sa y’ap di’m sa se lespwa fè viv

M’pa pare pou’w kite’m
Chay sa twò lou pou mwen
M’pa pare pou’m pèdi’w
M’pap ka pote chay sa
Cheri ou chanje

SUGGEST SONG: Lyrics Debouche – Karizma

(Kouple 2)
M’te fè komsi m’pat jan’m tande
Lè yo di’m ou gen pou’w fèm kriye
Jodia ou deside ale
Franchman cherie mwen regrete’w
Mwen pran twòp tan pou’m répare’w
Pou s’on lòt moun k’ap posede’w
Wi pa gen moun ki pa gen mès
Cheri sonje’w te fè’m pwomès
Pou’n pa janm kite

Refren 1 (2fwa)
M’abandone fanmi’m,
M’remèt ou kle lavi’m
Pou kisa ou trayi’m
M’pat koute sa y’ap dim
M’te panse yo rayi’m
Si w’ale yo pral ri’m

(Kouple 3)
Ou sonw zanmi pou mwen
Ou plus kon fanmi pou mwen
Lè yo atake mwen
Lè yo akuze mwen
Se ouk pran defans mwen
Ou te sansib pou mwen
Tankou pitit trip mwen
Men’m si’w ta kite mwen
Pa ale twop lwen mwen
Si’m pra’l tonbe pou’w ban’m la men

Refren 1 (2fwa)
M’abandone fanmi’m,
M’remèt ou kle lavi’m
Pou kisa ou trayi’m
M’pat koute sa y’ap dim
M’te panse yo rayi’m
Si w’ale yo pral ri’m

(Solo Keyboard)

Refren 2
Lanmou se kle pou louvri tout pòt
Li pap janm lage’m pou l’al jwenn yon lòt
Li pa konn lespri ni’l pa konn moun sòt
Bezwen yon rout pa lanmou toujou pi fò

Kouple 4
Absans ou megri’m
Eske’w pa santi janm ap soufri
Ni se pa foli
Si’w wè nan pye’w jenou’m fechi
Nan men’m ou grandi
Mwen prè pou’m konprann sa’w santi
Men avan’w pati gade tout sa’n konstwi

Repete refren 2
Lanmou se kle pou louvri tout pòt
Li pap janm lage’m pou l’al jwenn yon lòt
Li pa kon’n lespri ni’l pa kon’n moun sòt
Bezwen yon route pa lanmou toujou pi fò
Kisa ou vle’m di timoun yo
Kisa ou vle’m di fanmi’m yo
Absans ou sikatrize’m
Sèlmam prezans ou ka repare’m
M’ap viv ak kè sere
Tout tan dlo nan je’m
Men avan’w pati gade tout sa’n konstwi

(Repete kouple 1)
Ou se yon zanmi pou mwen
Ou plus k’on fanmiy pou mwen
Lè yo atake Mwen lè yo akuze mwen
Se ou k pran defans mwen
Ou te sansib pou mwen
Tankou pitit trip mwen
Men’m si’w ta kite mwen
Pa ale twop lwen mwen
Si’m pra’l tonbe pou’w ban’m la men

(Repete Refren 1)

Comments